آدرس جاذبه هاي شهرستان كاشان (صفحه 1)

صفحه 2  |  صفحه 3  |  صفحه 4

  تپه سيلك   بقعه سلطان عطابخش
  مسجد ميدان (مسجد ميرعماد)   كاروانسراي مرنجاب
  مناره زين الدين   امامزاده حسن بن امام موسي كاظم (ع) ( ميرنشانه)
  مسجد تبريزيها   امامزاده حبيب ابن موسي و آرامگاه شاه عباس
  باغ تاريخي فين   چشمه سليمانيه
  مسجد و مدرسه امام خميني   تيمچه امين الدوله
  مسجد جامع كاشان   خانه بروجرديها
  آتشكده نياسر   روستاي ابيانه
  امامزاده سلطان امير احمد   بقعه ابولولو
  محراب مسجد محله ميانده قمصر   كاروانسراي گبرآباد قمصر
  مسجد ميرزا مقيم وزير   بازار كاشان
  بقعه باباافضل الدين محمد مرقي   زيارتگاه دو منبران
  مسجد و مدرسه آقابزرگ   قلعه جلالي و يخچالهاي مجاور
  امامزاده مشهد اردهال   حمام سلطان امير احمد
  مدرسه خواجه تاج الدين   بقعه امامزاده محمد واسط
  بقعه شاهزاده ابراهيم   امامزاده محمد صانع و محمد اسماعيل
  بقعه پير داوود قمصر   بقعه بي بي شاه زينب يزدل
  كاروانسراي عين الرشيد   مجموعه بابا ولي
  قلعه كهنه ( آتشكده خرمدشت)   تكيه و بقعه طاهر و منصور
  بقعه چهل دختران   قسمتهايي از برج و باروي كاشان

تپه سيلك

درجه حفاظتي يك
كاشان- كيلومتر 3 جاده كاشان- فين عليا- بخش 2 كاشان
شماره ثبت: 38            تاريخ ثبت: 24/6/1310         قدمت: 5 تا 7 هزار سال قبل از ميلاد


 

مسجد ميدان (مسجد ميرعماد)

درجه حفاظتي يك
كاشان- ميدان سنگ- حد فاصل بازار بزرگ و بازار مسگري
شماره ثبت: 117 تاريخ ثبت: 15/10/1310 قدمت: سلجوقي تا صفويه


 

مناره زين الدين

درجه حفاظتي يك
كاشان- خيابان دروازه اصفهان ( ملاحبيب الله شريف )
شماره ثبت: 118 تاريخ ثبت: 15/10/1310 قدمت: قرن 5 و 6 هجري قمري


 

امامزاده حبيب ابن موسي و آرامگاه شاه عباس

درجه حفاظتي يك
كاشان- پشت مشهد
شماره ثبت: 237 تاريخ ثبت:15/9/1314 پلاك:7492 فرعي از يك اصل
مالك: اداره اوقاف كاشان قدمت: سلجوقي - صفوي


 

مسجد تبريزيها

درجه حفاظتي يك
كاشان - بازارچه ملك
شماره ثبت: 972 تاريخ ثبت: 13/2/1353 قدمت: زنديه - قاجاريه


 

باغ تاريخي فين

درجه حفاظتي يك
كاشان- فين عليا
شماره ثبت: 238 تاريخ ثبت: 15/9/1314 پلاك: 360فرعي از يك اصل پلاك: اصلي 33 و فرعي 360
مالك: سازمان ميراث فرهنگي كشور


 

مسجد و مدرسه امام خميني ( سلطاني سابق)

درجه حفاظتي يك
كاشان- كنار بازار زرگرها
شماره ثبت:251 تاريخ ثبت: 30/3/1315 قدمت : قاجاريه (‌1229 ه.ق) پلاك: 198 فرعي از يك اصل
نام مالك: اداره اوقاف كاشان


 

مسجد جامع كاشان

درجه حفاظتي يك
كاشان- ميدان كهنه
شماره ثبت: 252 تاريخ ثبت: 30/3/1315 قدمت: دوران سلجوقي پلاك: 6678 فرعي از يك اصل
مالك: اداره اوقاف كاشان


 

آتشكده نياسر

درجه حفاظتي يك
كاشان- شهر نياسر- محله تالار
شماره ثبت: 316 تاريخ ثبت: 21/8/1317 قدمت: قبل از اسلام


 

امامزاده سلطان اميراحمد

درجه حفاظتي يك
كاشان- محله سلطان اميراحمد
شماره ثبت: 352 تاريخ ثبت: 20/3/1321 قدمت: صفويه - قاجاريه


 

محراب مسجد محله ميانده قمصر

درجه حفاظتي يك
كاشان- قمصر- فرفهان
شماره ثبت: 369 تاريخ ثبت: 20/12/1327 قدمت: قرن 5 و 6 هجري قمري


 

مسجد ميرزا مقيم وزير (مسجد ملا حبيب الله شريف)

درجه حفاظتي يك
كاشان- دروازه اصفهان ( ملاحبيب الله شريف )
شماره ثبت: 351 تاريخ ثبت: 20/3/1321 قدمت: صفويه - قاجاريه


 

بقعه باباافضل الدين محمد مرقي

درجه حفاظتي يك
كاشان- روستاي مرق
شماره ثبت:373 تاريخ ثبت: 2/12/1327 قدمت: ايلخاني پلاك: اصلي 1819 و فرعي بخش 6 مرق
مالك: اداره اوقاف كاشان


 

مسجد و مدرسه آقا بزرگ

درجه حفاظتي يك
كاشان- خيابان فاضل نراقي- كوي مسجد و مدرسه آقابزرگ
شماره ثبت: 382 تاريخ ثبت: 11/9/1330 قدمت: قاجاريه پلاك: اصلي 1 و فرعي 4458
مالك: اداره اوقاف كاشان


 

امامزاده مشهد اردهال

درجه حفاظتي يك
كاشان- روستاي مشهد اردهال
شماره ثبت: 399 تاريخ ثبت: 11/11/1334 قدمت: سلجوقي- صفوي- قاجاريه


 

مدرسه خواجه تاج الدين

درجه حفاظتي يك
كاشان - كوي مسجد آقابزرگ
شماره ثبت: 400 تاريخ ثبت: 11/11/1334 قدمت: قرن نهم هجري قمري پلاك: اصلي 1 و فرعي 4492
مالك: اداره اوقاف كاشان


 

بقعه شاهزاده ابراهيم

درجه حفاظتي يك
كيلومتر 5 جاده كاشان - فين
شماره ثبت: 401 تاريخ ثبت: 11/11/1334 قدمت : قاجاريه پلاك: اصلي 33 و فرعي 101
مالك: اداره اوقاف كاشان


 

بقعه پير داوود قمصر

درجه حفاظتي يك
كاشان - قمصر
شماره ثبت: 402 تاريخ ثبت: 11/11/1334 قدمت: صفوي


 

كاروانسراي عين الرشيد

آران و بيدگل - دشت كوير
شماره ثبت: 404 تاريخ ثبت: 11/11/1334 قدمت : صفوي


 

قلعه كهنه ( آتشكده خرمدشت)

درجه حفاظتي يك
كاشان- روستاي خرمدشت
شماره ثبت: 431 تاريخ ثبت: 5/12/1341 قدمت: قبل از اسلام


 

بقعه چهل دختران

درجه حفاظتي يك
كاشان- سلطان امير احمد
شماره ثبت: 758 تاريخ ثبت: 8/7/1346 قدمت: ايلخاني پلاك: اصلي 1 و فرعي 4758
مالك: اداره اوقاف كاشان


 

بقعه سلطان عطا بخش

درجه حفاظتي يك
كاشان- خيابان دروازه اصفهان
شماره ثبت: 941 تاريخ ثبت: 10/9/1354 قدمت: آل بويه- صفويه- قاجاريه پلاك : فرعي 440 از 49 اصلي
مالك: اداره اوقاف كاشان


 

كاروانسراي مرنجاب

درجه حفاظتي يك
آران و بيدگل - كوير مركزي
شماره ثبت: 944 تاريخ ثبت: 28/1/1357 قدمت : صفويه


 

امامزاده حسن بن امام موسي كاظم (ع) (ميرنشانه)

درجه حفاظتي يك
كاشان - محله سلطان امير احمد
شماره ثبت: 1083 تاريخ ثبت: 13/3/1354 قدمت: قاجاريه ( 1294 هجري قمري )
پلاك: اصلي 4725 مالك: سازمان ميراث فرهنگي


 

مسجد تبريزيها

درجه حفاظتي يك
كاشان - بازارچه ملك
شماره ثبت: 972 تاريخ ثبت: 13/2/1353 قدمت: زنديه - قاجاريه


 

چشمه سليمانيه

فين عليا
قدمت : قبل از اسلام


 

تيمچه امين الدوله

درجه حفاظتي يك
كاشان - بازارچه ميانچال
شماره ثبت: 1016 تاريخ ثبت: 29/10/1353 قدمت: قاجاريه پلاك: اصلي 1 و فرعي 2468 از يك اصلي
مالك: ورثه حاج حسينعلي فرشچي


 

خانه بروجرديها

درجه حفاظتي يك
كاشان - محله سلطان امير احمد
شماره ثبت: 1083 تاريخ ثبت: 13/3/1354 قدمت: قاجاريه ( 1294 هجري قمري)
پلاك: اصلي 4725 مالك : سازمان ميراث فرهنگي


 

روستاي ابيانه

درجه حفاظتي يك
كيلومتر 70 جاده قديم كاشان، نطنز
شماره ثبت: 1089 تاريخ ثبت: 30/5/1354 قدمت: قبل از اسلام- صفويه - قاجاريه


 

بقعه ابو لولو

درجه حفاظتي يك
كاشان - كيلومتر 3 جاده كاشان به فين
شماره ثبت: 1091 تاريخ ثبت: 15/6/1354 قدمت: ايلخاني - قاجاريه


 

كاروانسراي گبرآباد قمصر

درجه حفاظتي يك
كيلومتر 21 جاده كاشان، قمصر
شماره ثبت: 1095 تاريخ ثبت:15/6/1354 قدمت: صفويه


 

بازار كاشان

درجه حفاظتي يك
كاشان - خيابان محتشم - پا قپان
شماره ثبت: 1284 تاريخ ثبت: 8/6/1355 قدمت: سلجوقي - صفويه - قاجاريه


 

زيارتگاه دو منبران

درجه حفاظتي يك
كاشان - پشت مشهد
شماره ثبت: 1322 تاريخ ثبت: 27/10/1335 قدمت: صفوي - قاجاريه


 

قلعه جلالي و يخچالهاي مجاور

درجه حفاظتي يك
كاشان - خيابان بخارائي
شماره ثتب: 1350 تاريخ ثبت: 3/12/1355 قدمت : سلجوقي پلاك: فرعي 4806 از يك اصلي
مالك : ورثه لاجورديان و كاشاني


 

حمام سلطان امير احمد

درجه حفاظتي يك
كاشان - محله سلطان امير احمد
شماره ثبت: 1351 تاريخ ثبت: 3/12/1355 قدمت : صفوي


 

بقعه امامزاده محمد اوسط

درجه حفاظتي يك
كاشان - روستاي جوشقان استرك
شماره ثبت: 1352 تاريخ ثبت: 3/12/1355 قدمت : قبل از صفوي


 

امامزاده محمد صانع و محمد اسماعيل

درجه حفاظتي دو
كاشان - روستاي ازوار
شماره ثبت: 1353 تاريخ ثبت: 3/12/1355 قدمت: صفويه


 

بقعه بي بي شاه زينب يزدل

درجه حفاظتي يك
كاشان - روستاي يزدل
شماره ثبت: 1354 تاريخ ثبت: 11/11/1355 قدمت: قاجاريه


 

مجموعه بابا ولي

درجه حفاظتي يك
كاشان - گذر باباولي
شماره ثبت: 1355 تاريخ ثبت: 3/12/1355 قدمت: صفوي


 

تكيه و بقعه طاهر و منصور

درجه حفاظتي يك
كاشان - محله طاهر و منصور
شماره ثبت: 1356 تاريخ ثبت: 1/11/1355 قدمت: ايلخاني - قاجاريه


 

قسمتهايي از برج و باروي كاشان

درجه حفاظتي يك
كاشان - در قسمتهاي مختلف بافت سلجوقي كاشان
شماره ثبت: 1357 تاريخ ثبت: 11/11/1355 قدمت: سلجوقي